Slávnosť vo farnosti Bijacovce

Vo farnosti Bijacovce mali odpustovú slávnosť. Počas druhého októbrového víkendu si uctili Pannu Máriu Ružencovú.
Ondrej Šmihuľa 27.10.2022
Slávnosť vo farnosti Bijacovce

Na sviatok Panny Márie Ružencovej si pripomenuli podstatu a dôležitosť modlitby ruženca v rodinách. Snímka: Ondrej Šmihuľa

Do Bijacoviec zavítal páter Tomáš Brezáni, CM, provinciálny predstavený Misijnej spoločnosti. V slávnostnej homílii pripomenul históriu sviatku Panny Márie Ružencovej a vyzval na modlitbu posvätného ruženca.

Nasledujúci deň pokračoval prednáškou rodáka Dominika Pavola, CM, o preddesiatkoch ruženca a svätou omšou. Veriacim sa prihovoril kňaz Daniel Dian, ktorý poukázal na slová svätého Jána Pavla II., aby sme vždy do každého Zdravasu pridávali tajomstvo, aby sa naša myseľ upriamovala na Ježiša a Máriu.

Po svätej omši nasledovala eucharistická adorácia a po nej sme s eucharistickým Kristom vyšli do ulíc, aby sme našu vieru dali najavo aj navonok a pozvali Ježiša do našich životov a rodín. Slávnosť vyvrcholila odpustovou svätou omšou, ktorej predsedal Anton Adam.

V kázni pripomenul význam a podstatu modlitby, ktorá vychádza z úprimného srdca. V závere svätej omše sa poďakoval duchovný otec farnosti Ján Sňahničan všetkým zúčastneným za prípravu slávnosti. 

Veriaci mohli kúpou medovníkového srdiečka podporiť zbierku Boj proti hladu a kúpou prívesku zázračnej medaily opravu strechy farského kostola.