Slováci v Ríme majú svoju duchovnú správu už 15 rokov

Minulý rok prvého septembra uplynulo 15 rokov od ustanovenia Slovenskej katolíckej misie v Rímskej diecéze.
Tomáš Šandrik 29.01.2021
Slováci v Ríme majú svoju duchovnú správu už 15 rokov

Svätá omša SKM v Kostole San Girolamo della Carità v Ríme. Snímka: Dávid Rodziňák

Slovenskej katolíckej misii v Ríme predchádzal už v povojnových rokoch vznik Slovenského katolíckeho ústredia, ktoré zabezpečovalo hmotnú a duchovnú pomoc slovenským emigrantom, žijúcim dočasne alebo trvalo v Taliansku. Prvým vedúcim bol kňaz Anton Botek. Po jeho odchode do Kanady v roku 1953 ho v tejto úlohe vystriedal spolubrat v kňazskej službe Štefan Náhalka.

Od roku 1961 prevzal duchovnú starostlivosť o Slovákov v Ríme a v Taliansku novozaložený Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda. Duchovná služba dostala nový rozmer po vymenovaní Dominika Hrušovského za biskupa pre Slovákov v zahraničí (1982). Po páde komunistického režimu na Slovensku sa rímski Slováci stretávali naďalej v SÚSCM.

Avšak od roku 2001 sa z podnetu vtedajšieho veľvyslanca SR pri Kvirináli Jozefa Mikloška začali sláviť sväté omše v slovenčine každú nedeľu o 12. hodine aj v Kostole Gesù e Maria na Via del Corso.

Rímskym vikariátom bola 1. septembra 2005 oficiálne založená duchovná správa Slovákov, žijúcich na území Rímskej diecézy. Komunita sa naďalej stretávala na bohoslužbách o 19. hodine v spomínanom Kostole Gesù e Maria. Tento chrám je pre Slovákov významný, keďže sú tam uložené ostatky Božieho služobníka brata Alojza Máriu Chmeľa od Ukrižovaného Ježiša.

V roku 2010 sa nedeľné slávenia preniesli na 16.30 do Kostola San Girolamo della Carità na Via di Monserrato. Zloženie slovenského spoločenstva sa v priebehu rokov proporčne mení: tvoria ho Slováci, trvalo žijúci v Ríme, dlhodobo pracujúci, študenti navštevujúci niektorú z rímskych univerzít či na programe Erasmus.

No svätú omšu v slovenskom jazyku vyhľadávajú aj naši rodáci, prichádzajúci na krátky čas do Večného mesta na osobnú alebo skupinovú púť, prípadne za inými povinnosťami. Slovenská katolícka misia sa teší veľmi dobrým vzťahom s Veľvyslanectvom SR pri Svätej stolici a s Veľvyslanectvom SR pri Talianskej republike.

Od leta 2012 o živote Slovákov a aktivitách Slovenskej katolíckej misie informoval časopis Slovenský hlas z Ríma. Prvým oficiálnym kaplánom duchovnej správy Slovákov, žijúcich na území Rímskej diecézy, bol Ľubomír Hlad (2005 - 2006). Aktuálnym správcom je od roku 2017 Tomáš Šandrik.