Slúžili zádušnú svätú omšu za biskupa Sečku

Za hojnej účasti kňazov a Božieho ľudu sa 10. júla slávila v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule zádušná svätá omša za zosnulého spišského biskupa Štefana Sečku. Keďže sa na jeho pohrebe z pandemických dôvodov mohol zúčastniť len veľmi obmedzený počet ľudí, Spišská diecéza zorganizovala v aktuálne priaznivej situácii takúto formu rozlúčky a vďaky pri príležitosti jeho nedožitých 68. narodenín.
Patrik Taraj 05.08.2021
Slúžili zádušnú svätú omšu za biskupa Sečku

Svätú omšu celebroval spišský diecézny administrátor Ján Kuboš, koncelebroval emeritný biskup Andrej Imrich a mnohí ďalší kňazi zo Spišskej diecézy, ale aj z iných diecéz. V homílii spišský diecézny administrátor Ján Kuboš pripomenul slová katechizmu, ktorý nazýva smrť a prechod do večnosti poslednou Veľkou nocou kresťana.

Zosnulý biskup Štefan Sečka sa k sláveniu tejto Veľkej noci dostal po namáhavej práci v rôznych oblastiach. Najviac bola vyzdvihnutá jeho angažovanosť v katechéze, keď ako kňaz, katechéta, pedagóg, formátor a najmä biskup bol poslaný, aby učil ľud Božej náuke.

Rovnako aj jeho služba v charite na diecéznej, ale aj národnej úrovni poukazovala na jeho vnímanie tohto rozmeru kresťanskej lásky prejavovanej tým najchudobnejším.

Po svätej omši sa všetci prítomní presunuli v procesii na spišskokapitulský cintorín, kde je zosnulý spišský biskup Štefan Sečka pochovaný, a spoločne sa pomodlili za spásu jeho duše.