Sociálne sestry mali generálnu kapitulu

Spoločnosť sociálnych sestier mala svoju 16. generálnu kapitulu. Hostil ju od 1. augusta do 15. augusta kláštor benediktínov v Sampore.
Renáta Jamborová, SSS 17.09.2021
Sociálne sestry mali generálnu kapitulu

Delegátky generálnej kapituly v kláštore benediktínov v Sampore. Snímka: Františka Čačková, OSF

Generálna kapitula sa začala svätou omšou, ktorú celebroval prior kláštora benediktínov Vladimír Kasan, OSB. Mottom kapituly bolo: Sme jeden chlieb, jedno telo, jeden Duch. Amen. Delegátkami kapituly boli okrem sestier zo Slovenska aj sestry z Maďarska, Rumunska, Kuby, zo Spojených štátov amerických, spolu s generálnou predstavenou federácie sociálnych sestier z Los Angeles.

Počas prípravy, ktorá trvala celý rok, rehoľníčky vo svojich provinciách formulovali dôležité oblasti a témy, ktorými sa mala kapitula zaoberať. Súčasťou kapituly bola aj voľba novej generálnej predstavenej a jej rady. Na konci pri svätej omši bola inaugurovaná novozvolená rada – generálna moderátorka Magdolna Kővári, jej asistentka Marta Andraščíková a generálne radkyne Anna Farmati a Orsolya Fecske.

Nová generálna rada odzrkadľuje medzinárodnú pôsobnosť spoločnosti, keďže jej členky pochádzajú zo štyroch rôznych krajín. Smernice kapituly na nasledujúcich šesť rokov vyzývajú sestry prehodnotiť svoje poslanie vo svetle ich charizmy a výziev, ktoré predstavujú rýchle spoločenské zmeny. Sestry sa vracajú „z púšte do centra života“ obnovené v povolaní a pripravené hľadať nové cesty vo svojom apoštolskom živote.