Spomínali na príchod milosrdných sestier

V Zlatých Moravciach si 20. februára pripomenuli 155 rokov od príchodu milosrdných sestier sv. Kríža. Kongregáca milosrdných sestier Svätého kríža vznikla v roku 1856 v meste Ingenbohl vo Švajčiarsku. Zakladateľom bol kapucín Teodózius Florentini s Máriou Teréziou Shererovou, prvou generálnou predstavenou. 
Marián Tomajko 12.03.2020
Spomínali na príchod milosrdných sestier

V kaštieli kardinála Krištofa Migazziho, ktorý je dnes múzeom, sa po bohoslužbe stretli prítomní na agapé. Snímka: Marian Tomajko

V roku 1863 župná samospráva zriadila prvú nemocnicu na územi župy v Chyzerovciach, dnes mestská časť Zlatých Moraviec. Pre veľký počet chorých župan barón Augustín Majthényi požiadal pátra Florentiniho o vyslanie milosrdných sestier Svätého kríža, aby pomáhali ošetrovať chorých. Žiadosti vyhovel a osobne si bol pozrieť ich nové pôsobisko.

So sebou priniesol aj kríž, ktorý zavesil na stenu v nemocnici so slovami: „Tu nech sa sestry učia milovať kríž.“ Pre veľký počet pacientov bola vybudovaná v roku 1875 nová nemocnica v centre mesta. Milosrdné sestry Svätého kríža v Zlatých Moravciach svojím pôsobením položili základný kameň Slovenskej provincie Kongregácie milosrdných sestier Svätého kríža. Prvé rehoľné sestry sú pochované na mestskom cintoríne. Je tam tiež pochovaná aj sestra Mária Jozefína Fides Dermeková, zakladateľka ošetrovateľskej školy na Slovensku.

Rehoľníčky museli nemocnicu opustiť 12. júla 1960. Pri príležitosti 155. výročia príchodu milosrdných sestier Svätého kríža prišli rehoľné sestry z provinciálneho domu v Trnave-Tulipáne a z Cerovej. Modlitbou a položením pietneho venca na hrob prvých tam pôsobiacich sestier si uctili ich pamiatku.

Vo farskom Kostole sv. Michala, archanjela, v Zlatých Moravciach sa slávila svätá omša, ktorú celebroval kanonik Nitrianskej sídelnej kapituly Ján Pristač a Marek Sedlár, zlatomoravský kaplán. Kazateľ zdôraznil, že je potrebné si uctiť všetkých, ktorí v svojej láske k Bohu neváhali obetovať aj to najcennejšie, svoj život.