Spomínali na rušenie seminárov

Pri svätej omši v Katedrále sv. Šebastiána v Bratislave si 11. júna Ordinariát OS a OZ SR a Konfederácia politických väzňov Slovenska pripomenuli 70. výročie likvidácie kňazských seminárov komunistickým režimom v roku 1950. 

Peter Sandtner 02.07.2020
Spomínali na rušenie seminárov

Na snímke biskup František Rábek (vpredu, štvrtý zľava) s bývalými seminaristami, ktorí sa nemohli stať kňazmi. Snímka: archív -PS-

Hlavným celebrantom bol ordinár OS a OZ SR František Rábek. Spolu s ním slávil svätú omšu biskupský vikár Ministerstva vnútra SR Jozef Paluba, biskupský vikár pre gréckokatolíckych kňazov a veriacich OS a OZ SR Jozef Michalov a zástupca biskupského vikára Ministerstva vnútra SR Ľudovít Spuchľák.

Pri tejto príležitosti otec biskup František Rábek odovzdal pamätné listy vtedajším bohoslovcom, ktorí po zrušení seminárov museli narukovať do oddielov PTP: Františkovi Kľuskovi, Antonovi Paulechovi, Jozefovi Talajkovi a Jánovi Peczovi, ktorý sa mu v mene všetkých poďakoval.

Tým, ktorí pre vek, zdravotný stav či veľkú vzdialenosť nemohli prísť, boli pamätné listy zaslané alebo im ich odovzdali predsedovia oblastných organizácií KPVS.

Najstarší žijúci príslušník PTP Ladislav Lampert položil kyticu k pamätnej tabuli jej príslušníkov, ktorá je umiestnená v katedrále, a prítomný biskup predniesol modlitbu za všetkých, ktorí sa nedobrovoľne stali súčasťou pomocných technických práporov. 

Po svätej omši nasledovalo spoločné posedenie. V roku 1950 boli zrušené kňazské semináre v Nitre, Banskej Bystrici, Spišskej Kapitule a v Košiciach (predtým aj kňazský seminár v Prešove) a bohoslovci boli pozvaní na politické školenie, kde boli vyzývaní nastúpiť na štúdium na štátom reorganizovanú bohosloveckú fakultu v Bratislave, čo väčšina z nich odmietla.

Preto museli v septembri narukovať. Aj po prepustení boli perzekvovaní a väčšine z nich sa nepodarilo zrealizovať ich kňazské povolanie.