Sprevádzali online kurzom

Sestry saleziánky pripravili pre dievčatá kurz o povolaní GPS. Víkendové online stretnutie bolo zamerané na spoznanie života ako daru a povolania k celoživotnému dobrodružstvu s Bohom.
Dagmara Čepelová 27.11.2020
Sprevádzali online kurzom

Na kurze sa zúčastnilo 25 dievčat z celého Slovenska. Menšia časť z nich bola z prostredia, kde pôsobia saleziánky alebo saleziáni. Online GPS stretnutie, ktoré bolo od 6. do 7. novembra, pripravili saleziánky Miroslava Tarajová, Janka Obalová a Ali Badačová.

„Pre mňa osobne bol tento kurz obohacujúci a povzbudil ma k mnohým veciam, ku ktorým som sa doteraz nedostala. Veľmi sa mi páčila veselosť, s akou nás týmto kurzom previedli. Krásne bolo povedané to, že si nemusíme byť úplne na sto percent isté, aby sme sa rozhodli pre povolanie, do ktorého nás Boh povoláva.

Hlavné je vytrvať v našom rozhodnutí. Kurz je veľkým prínosom k tomu, aby sme sa začali viac poznávať a vnímať, kde sme povolané. Nedávať Bohu naše požiadavky, ale spýtať sa, čo od nás žiada on,“ zhodnotila kurz účastníčka Beata.

Tím GPS pripravil na tento školský rok pre dievčatá ešte niekoľko stretnutí, GPS púť i duchovné cvičenia.