Staroslovienské piesne zneli za hranicami vlasti

Chrámový zbor blahosloveného Pavla Petra Gojdiča z Vranova nad Topľou, Čemerného predstavil posledný aprílový víkend na troch významných miestach krásu staroslovienskych piesní. V Česku na Velehrade a v Rakúsku v Trumau a vo Viedni. 
Dana Kohanová 17.05.2019
Staroslovienské piesne zneli za hranicami vlasti

Členovia zboru v chráme v Trumau. Snímka: Dana Kohanová

Na ceste do Viedne sa zboristi zastavili v Zlínskom kraji, kde navštívili najznámejšie pútnické miesto Moravy Velehrad. Jeho korene siahajú do doby príchodu svätých Cyrila a Metoda na Moravu. V sobotu 27. apríla 2019 chrámový zbor vystúpil na svätých omšiach v Bazilike Nanebovzatia Panny Márie a svätých Cyrila a Metoda. Pápež Ján Pavol II. osobitnú náklonnosť k tomuto miestu vyjadril v roku 1985 darovaním zlatej ruže. Zároveň sa v poslednú aprílovú sobotu na Velehrade stretávali veriaci pri príležitosti 9. výročia smrti kardinála Tomáša Josefa Špidlíka. Pre členov zboru bola neopísateľným zážitkom možnosť obohatiť svojím spevom svätú omšu, ktorú celebroval biskup Josef Nuzík.

Z Velehradu cesta smerovala do obce Trumau v Dolnom Rakúsku, kde má svoje sídlo Medzinárodný teologický inštitút, v ktorom študujú a pôsobia aj slovenskí gréckokatolícki duchovní. V nedeľu dopoludnia v Trumau v Chráme Povýšenia Svätého kríža a svätých mučeníkov zboristi zaspievali kratšiu spoločnú modlitbu Moleben k blahoslavenému Pavlovi Petrovi Gojdičovi. Popoludní už zbor spevom sprevádzal liturgiu v Chráme svätej Barbory vo Viedni. Členovia zboru s otvoreným srdcom darovali kúsok seba svojim priateľom, najmä Slovákom žijúcim v Rakúsku ktorí si ich prišli vypočuť, duchovne pookriať a naplniť srdcia láskou a pocitom domova.