Starých rodičov potrebujú nielen mladí

Posolstvo 9. diecéznej púte starých rodičov vo farnosti Lednické Rovne bolo zamerané na poznanie podstaty pravého života.

 

15.08.2018
Starých rodičov potrebujú nielen mladí

Uplynulý víkend 28. a 29. júla sa vo farnosti Lednické Rovne v areáli pútnického miesta pri Kaplnke svätej Anny konala diecézna púť starých rodičov Žilinskej diecézy. Pútnikov priviezol na miesto špeciálne  pre túto príležitosť vypravený  historický vlak.

Jazda týmto dopravným prostriedkom bola spojená s možnosťou návštevy historických a kultúrnych pamiatok na trase Trenčianská Teplá – Lednické Rovne. Pri príležitosti púte ju zorganizoval Obecný úrad Lednické Rovne v spolupráci s OZ Veterany a so spoločnosťou Považské dráhy Žilina, ako aj neziskovou organizáciou Trenčianska elektrická železnica.

Púť sa začala v sobotu podvečer spovedaním, modlitbou svätého ruženca a litánií. Svätú omšu celebroval kancelár Biskupského úradu v Nitre  Marcel Cíbik. Na polnočnej svätej omši kaplán vo farnosti Bytča  Pavol Franek udelil novokňazské požehnanie. Púť vyvrcholila v nedeľu slávnostnou bohoslužbou o 10. hodine. Hlavný celebrant generálny vikár Žilinskej diecézy  vysvetlil význam mien starých rodičov.

Anna znamená milosť a Joachim znamená Boh pozdvihuje. Kam prichádza milosť, tam Boh pozdvihuje. Sú vzorom v modlitbe, v trpezlivosti, cez ktorých prišiel dar pre celé ľudstvo v podobe Panny Márie. Človek sa často cíti istý a dáva to aj patrične najavo. „Ja viem, ja dokážem, lepšie než iní, než tí pred nami.“ Starší len krútia hlavou a zamýšľajú sa nad sebavedomím.

S vekom však človek spoznáva limity svojich možností a stáva sa pokornejším. Zabúda sa na to, že človek môže byť často sklamaný, frustrovaný, zlomený. A vtedy sa človek pýta, odkiaľ vziať nádej, silu a istotu. Život sa nedá oddeliť od Ježišovej osoby. Kto chce žiť, musí prijímať Krista. Často mrháme svoj život a nesústredíme sa na to, čo je podstatné, a tým je Kristus. V Ježišovom živote je obsiahnuté všetko. Ukázal príklad, ako sa život žije i umiera a omnoho viac, ako sa vstáva z mŕtvych.

Stanislav Stolárik