Statočne sa zastal blížneho

Odhalenie repliky sochy zobrazujúcej sedliaka Štefana Mikuša sa konalo 5. júna v Doľanoch. Súčasťou programu bola svätá omša, ktorú celebroval generálny vikár Trnavskej arcidiecézy Peter Šimko.
Jozef Mikuš st. 09.07.2021
Statočne sa zastal blížneho

Socha roľníka Štefana Mikuša v Doľanoch. Na snímke je jeho prasynovec Jozef Mikuš. Snímka: archív Jozefa Mikuša

Pri obrane života blížneho obetoval Štefan Mikuš (1859 – 1921) vlastný život. Tento rok 28. marca uplynulo sto rokov od tragickej udalosti, ktorá sa odohrala na nádvorí Albertinum na Univerzitnom námestí v Trnave.

Pri ustanovujúcom sneme Kresťanského roľníckeho združenia, na ktorom sa medzi inými zúčastnil otec slovenského národa, kňaz Andrej Hlinka, nepozvaná bojovo naladená skupinka trnavských sociálnych demokratov vyvolala roztržku. Po slovných útokoch zaútočili drevenými polenami na rečnícku tribúnu, aby zabránili jeho vystúpeniu.

Jeden z prítomných účastníkov snemu a priateľ Andreja Hlinku, roľník Štefan Mikuš sa im postavil do cesty. Chcel ho ochrániť. Pri tejto obrane utrpel fraktúru lebky a o niekoľko dní 3. apríla 1921 na následky ťažkého poranenia skonal. Na obranu zdravia a života blížneho Štefan Mikuš neváhal nastaviť vlastné telo.

Tento jeho udatný počin ocenilo i mesto Trnava odhalením sochy sedliaka Štefana Mikuša. Žiaľ, pamätník inštalovaný v roku 1944 na Univerzitnom námestí v Trnave neušiel pozornosti príslušníkov Zväzu slovenských partizánov, ktorí ho v októbri 1945 svojvoľne strhli a zničili.

Takmer 80 rokov muselo uplynúť, aby sa odhalila, ale už len replika pôvodného pamätníka.