Štefanovský chotár má svoju krížovú cestu

V obci Štefanová slávnostne požehnali novú krížovú cestu. Iniciátor tejto významnej udalosti bol Vincent Heriban, rodák zo Štefanovej.
Ľubomíra Jakušová 15.12.2022
Štefanovský chotár má svoju krížovú cestu

Slávnostné požehnanie krížovej cesty. Snímka: Beáta Čermáková

Spolu s najbližšou rodinou postavil krížovú cestu na vlastnom pozemku. Zároveň bol aj jej hlavný sponzor. V príhovore povedal, že túto myšlienku nosil v sebe desiatky rokov. Podnetom bolo niekoľko skutočností.

Jeho pradedo Pavol Heriban bol štefanovský richtár, keď sa stavala a v roku 1885 bola v štefanovskom chotári slávnostne posvätená Kaplnka svätej Rozálie. Spolu s vtedajším farárom Jozefom Jankovičom boli hlavní iniciátori jej stavby, z vďaky Pánu Bohu za ukončenie pandémie cholery.

Ďalšou skutočnosťou bola osobná vďačnosť Vincenta Heribana Pánu Bohu za uzdravenie. No a do tretice išlo o poďakovanie Pánu Bohu za ukončenie pandémie covidu.

Krížovú cestu požehnal správca farnosti v Štefanovej a farár vo Vištuku Ján Záhradník spolu s Jozefom Dúcom, farárom v Senci, Andrejom Šottníkom, farárom v Pezinku, a Branislavom Trubačom, administrátorom farnosti v Budmericiach.

Zúčastnili sa aj obyvatelia zo Štefanovej a okolitých obcí Vištuk, Budmerice, Častá, Doľany a tiež mnohí rodáci zo Štefanovej žijúci v Bratislave či v Pezinku. V  mene všetkých ľudí dobrej vôle ti úprimne, zo srdca ďakujeme, Vincent, za toto dielo a miesto stretnutia s ukrižovaným Ježišom Kristom.