Sto rokov charizmy sociálnych sestier

Kláštor benediktínov v maďarskej Pannonhalme sa stal dejiskom osláv 100. výročia založenia Spoločnosti sociálnych sestier.
sr. Zuzana Škrinárová 09.02.2023
Sto rokov charizmy sociálnych sestier

V slovenskej provincii sa budú oficiálne oslavy konať v septembri. Snímka: Zuzana Škrinárová

Slávenie sa začalo svätou omšou v  starobylej kláštornej bazilike. Celebroval arciopát Cirill Tamás Hortobágyi, OSB, ktorý sa oslavujúcim sestrám i pridruženým členom a priateľom spoločnosti prihovoril aj v homílii.

Vyzdvihol, že zakladajúce sestry „spoznali silu spojenia tradície a obnovy, ktorá môže udržať apoštolské a obzvlášť vo svete žijúce rehoľné spoločenstvo“.

Súčasťou slávnostnej liturgie bolo aj požehnanie jubilejných bannerov, ktoré symbolicky otvoria storočnicu vo všetkých troch vetvách federácie, v ktorej je Spoločnosť sociálnych sestier združená: európskej, americkej a kanadskej.

Následne generálna predstavená Magdalen Kovari sprostredkovala sestrám posolstvo od Svätého Otca Františka, ktorý zdôraznil, že našu charizmu môžeme obnoviť len vtedy, ak zostaneme verné svojim koreňom.

A pre sociálne sestry je benediktínska spiritualita a konkrétne toto miesto Pannonhalma dôležitým prvkom našich koreňov.

V procesii obetných darov niesli provinciálne predstavené symbolické dary za každú krajinu. Vyjadrili nimi vďačnosť za všetky dary prijaté počas týchto uplynulých 100 rokov.