Stretli sa pri Kaplnke sv. Anny

Na Svetový deň starých rodičov v nedeľu 24. júla sa na kalvárii v Zlatých Moravciach konala púť ku Kaplnke sv. Anny. Kaplnka bola postavená pred 160 rokmi, v roku 1882.  
Marián Tomajko 08.08.2022
Stretli sa pri Kaplnke sv. Anny

Púť ku Kaplnke sv. Anny v Zlatých Moravciach. Snímka: Marian Tomajko

Hlavným celebrantom svätej omše bol dekan Ľubomír Havran, farár v Trenčíne. Koncelebroval Peter Štálnik, farár v Zlatých Moravciach. Diakon Dominik Tisovský predniesol evanjelium.

Ľubomír Havran v homílii priblížil sv. Annu poukázaním na obraz, ktorý sa nachádza v trenčianskom kostole. Svätá Anna precitá z modlitby a rozpína ruky, lebo žena jej podáva dievčatko, malú Máriu, ktorú ihneď s láskou berie do náručia.

Joachim a Anna boli manželia v staršom veku, spravodliví a bohabojní, ale bezdetní. No s dôverou a prosbami sa obracali na Boha a on ich vypočul.

Aj my sa naňho s dôverou obracajme, žime spravodlivo, s láskou ku všetkým ľudom a on nás vypočuje.