Svätého Otca zverujú do svojich modlitieb

Jana Široňová 21.10.2021
Svätého Otca zverujú do svojich modlitieb

Snímka: Jana Široňová

Farníci zo Švošova túžili stretnúť sa so Svätým Otcom Františkom v Šaštíne. A hoci na mieste ich vlastnoručne vyrobený transparent, žiaľ, ostal nevyužitý, zostala im duchovná spomienka a slová, ktoré ich budú pri modlitbách za Svätého Otca naďalej sprevádzať.

Chcú aj týmto vyjadriť vďaku všetkým za prípravu a organizáciu celej tejto významnej udalosti a ostávajú spojení v modlitbe.