Tábor duchovne sprevádzala Anna Kolesárová

Rímskokatolícka farnosť Všetkých svätých v Humennom pripravila v dňoch 15. až 19. júla pre deti letný tábor, ktorý sa konal v hoteli Javorná v Drienici. Detský tábor sa tematicky zameral na osobnosť a život blahoslavenej Anny Kolesárovej.
Agáta Sakaliková 16.08.2019
Tábor duchovne sprevádzala Anna Kolesárová

Tábor nenúteným spôsobom obdaroval deti duchovnými hodnotami. Snímka: archív -AS-

Za prítomnosti detí, rodičov, animátorov a vedúcich sa začal svätou omšou, ktorú slúžil kaplán z farnosti v Humennom Michal Lacko. Po nej sa účastníci presunuli na miesto konania tábora. Na úvod si pozreli divadelnú scénku prezentujúcu prvé sväté prijímanie blahoslavenej Anny a následne aj dokumentárny film o jej živote.

Každý deň na deti čakalo plno hier, súťaží a zábavy, a tiež bazén. Okrem každodenného slávenia Eucharistie jednotlivé dni sa zameriavali na správne porozumenie čností, ako je poslušnosť, svedomitosť, čistota a vernosť. Príchodom potešil autor myšlienky tábora Štefan Kačmár, kaplán vo farnosti Košice-Furča, ktorý nielen obdaroval deti drobnosťami, ale tiež sa zúčastnil na niektorých aktivitách.

Prišiel aj otec Pavol Hudák, rektor Pastoračného centra Anny Kolesárovej, a porozprával im zaujímavosti o živote a procese blahorečenia Anny Kolesárovej. Spestrením pobytu bola aj návšteva blízkeho pútnického miesta Ľutina.  

O pozitívnom prijatí takéhoto typu tábora svedčia pocity detí, ktoré sa na ňom zúčastnili a vyjadrili to v táborovej pošte: „Milá Anka, máme ťa všetci radi. Dúfam, že aj ostatní na tomto tábore. Prišli sme sem hlavne kvôli Ježišovi a tebe. Raz, keď budeme veľké, chceme byť ako ty. Dúfame, že nás máš rada aj ty.“ 

Rodičia detí môžu byť spokojní. Ich ratolesti prežili nádherné chvíle v peknom prostredí a ich duše boli obohatené o duchovné hodnoty prispievajúce k formovaniu múdrych, čistých a milujúcich sŕdc.