Trnavské rodiny na ceste k svätosti

V súvislosti s 10. svetovým stretnutím rodín sa 2. júla v Križovanoch nad Dudváhom stretli rodiny Trnavskej arcidiecézy.   

Mária Kohutiarová 21.07.2022
Trnavské rodiny na ceste k svätosti

Na stretnutí rodín sa zúčastnil aj arcibiskup Ján Orosch, ktorý pozdravil veriacich na spoločnom agapé. Snímka: Mária Kohutiarová

Nosnou časťou programu boli prednášky a svedectvá kňazov a manželov z rôznych oblastí manželského a rodinného života. Účastníkom sa slovom o prítomnosti Krista v rodine prihovoril Juraj Schindler, správca Diecézneho pastoračného centra mladých Archa v Bojničkách.

Páter Grzegorz Oskwarek z rehole pavlínov v Trnave zasa ponúkol inšpirácie pre pastoráciu rodín a manželov. Prednáškou prispeli aj manželia Mária a Imrich Schindlerovci, ktorí prítomným hovorili o prežívaní sexuality v manželstve.

Henrieta Honzová, členka spoločenstva Marana Tha z Prešova, rozpovedala svedectvo o starostlivosti Boha o jej rodinu v čase, keď je jej manžel už u Pána. Program zahŕňal aj aktivity pre mladšie a staršie deti.

Starostlivosť o ne prebrali animátori a skauti z trnavského oddielu Jána Pavla II. Špecialitou bol futbalový zápas otcovia proti synom. Vrcholom arcidiecézneho prorodinného stretnutia bola slávnostná svätá omša, ktorú celebroval trnavský arcibiskup Ján Orosch spolu s prítomnými kňazmi.

Trnavský arcibiskup v homílii veriacim pripomenul, že Panna Mária chce prísť do každej rodiny i to, že je dôležité mať v manželstve a rodine jasné hodnoty.

Na záver slávnostnej svätej omše dostalo dvanásť vybraných manželských párov z rúk arcibiskupa vysielací dekrét, ktorým majú prinášať Ježiša Krista nielen do svojich rodín, ale všade, kde sú.