Uctili si blahoslaveného cisára

Pri príležitosti liturgickej spomienky blahoslaveného Karola Habsburského (1887 - 1922), posledného cisára rakúsko-uhorskej monarchie, celebroval 21. októbra svätú omšu biskupský vikár vikariátu Ordinariátu OS a OZ SR MV SR Jozef Paluba.
Jozef Paluba 13.11.2020
Uctili si blahoslaveného cisára

Na snímke sú celebranti svätej omše: Jozef Paluba (druhý sprava), Stanislav Žlnay (prvý sprava) a Daniel Jancusko (druhý zľava). Snímka: archív Jozefa Palubu

Eucharistia sa slávila v Kaplnke Božského Srdca Ježišovho v Piešťanoch, kde sa v súčasnosti nachádzajú i relikvie blahoslaveného Karola Habsburského. Posledný cisár rakúsko-uhorskej monarchie toto známe kúpeľné mesto počas svojho života aj osobne navštívil.

Na svätej omši sa zúčastnil i policajný duchovný Daniel Jancusko a delegát Modlitebnej ligy cisára Karola za mier medzi národmi na Slovensku Stanislav Žlnay, ktorý túto slávnosť zorganizoval.

V dobovej uniforme vojaka s vlajkou v ruke sprítomňoval, a tak dotváral celkovú historickú atmosféru Ján Želonka, ktorého prastarý otec slúžil v cisárovom vojsku vo Viedni. Dozrel čas šíriť úctu k blahoslavenému Karolovi, vyzdvihnúť jeho cnosti a svedectvo kresťanského života ako vodcu národov, politika, ale tiež otca ôsmich detí.

Zároveň aj mierotvorcu, ktorý sa celou silou snažil o ukončenie prvej svetovej vojny, čím preukázal úctu a rešpekt pápežovi Benediktovi XV., ktorý na to cisára vyzýval. Karol Habsburský ukázal veľké osobné svedectvo s následkami vyhnanstva z vlastnej krajiny.

Zomrel vo veku 35 rokov v chýre pokory, zbožnosti, svätosti, ako o ňom všetci rozprávali hneď po jeho smrti, že zomrel svätý kráľ.

Dnešný svet potrebuje nábožných a obetavých politikov, ktorí budú soľou zeme a svetlom sveta, akým bol blahoslavený Karol.