V Arcidiecéznom centre v Prešove súťažili

Pápežské misijné diela Košickej arcidiecézy v zastúpení diecézneho riaditeľa Štefana Kondisa zorganizovali 29. mája už 9. ročník misijnej vedomostnej súťaže starších žiakov základných škôl. 
Štefan Kondis 21.06.2019
V Arcidiecéznom centre v Prešove súťažili

Účastníci misijnej vedomostnej súťaže. Snímka: autor

Súťaž sa konala v Arcidiecéznom centre pre mládež v Prešove. Program sa začal svätou omšou v kaplnke arcidiecézneho centra, ktorú celebroval moderátor centra Marek Roják spolu s kňazmi, ktorí sprevádzali súťažiacich. Na súťaži sa zúčastnilo viacero trojčlenných družstiev chlapcov a dievčat z rôznych základných škôl a farností Košickej arcidiecézy. Základnú školu s materskou školou blahoslaveného Zefyrína v Bardejove a Základnú školu s materskou školou v Plavnici reprezentovali dve družstvá. Cirkevná základná škola svätých Petra a Pavla v  Belej nad Cirochou, Základná škola SNP v Humennom a rovnako farnosť Sťatia svätého Jána Krstiteľa, Cirkevná základná škola svätého Michala v Kendiciach, farnosť Obetovania Panny Márie v Kobylách, Základná škola Komenského vo Svite a Základná škola Mierová v Širokom mali po jednom družstve.  

Prítomné boli aj rehoľné sestry, katechéti a učitelia z jednotlivých škôl a farností. Súťažiaci si zmerali vedomostné sily v troch súťažných kolách zo znalosti Svätého písma, z vyhľadávania súradníc Nového a Starého zákona a z lúštenia tajničiek s vybranými citátmi. Témy súťaže boli obohatené vedomosťami z Katechizmu Katolíckej cirkvi, znalosťami o svätcoch, symboloch, kresťanských sviatkoch a udalostiach zo života Ježiša Krista. Zvíťazilo družstvo zo Základnej školy v Plavnici.