V Beckove si pripomenuli obetu rehoľníčok

Minulý rok sa z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie nemohla uskutočniť spomienková slávnosť pri príležitosti 70. výročia snahy komunistického režimu o likvidáciu rehoľného života na Slovensku. Akciu R a udalosti z roku 1950 sme si preto pripomenuli 28. augusta v Beckove.
Auxilia Matlová 17.09.2021
V Beckove si pripomenuli obetu rehoľníčok

Na snímke z františkánskeho kostola v Beckove sú rehoľníčky, ktoré spomínali na svedectvo viery spolusestier. Snímka: Kristína Chytrová

Školské sestry de Notre Dame z Nového Mesta nad Váhom 30. augusta 1950 vyviezli do sústreďovacieho františkánskeho kláštora v Beckove. Z tohto dôvodu sa spomienková slávnosť konala práve na mieste, kde boli sústredené.

Duchovné stretnutie sa začalo modlitbou korunky Božieho milosrdenstva a adoráciou vo františkánskom kostole. Riaditeľka Štátneho archívu v Trnave Júlia Ragačová pripomenula udalosti z roku 1950 – Akciu R i zrušenie ženských kláštorov. Nasledovala svätá omša a agapé v kláštore sestier v Beckove.

Mnohé rehoľníčky, ktoré prežili tieto udalosti, sú už vo večnosti, preto sa na záver slávnosti konal ružencový sprievod na cintorín s modlitbou za povolania. Dnes žijú už len dve na toto miesto internované sestry. Spolusestrám, ktoré si prešli veľkým utrpením a zostali verné reholi, vďačíme za naše povolania.

Nezabúdame na minulosť, aby sme si vážili prítomnosť a boli vďačné Bohu za dar zasväteného života.