V Belej požehnali insígnie farnosti

V minulosti bola Belá filiálkou varínskej farnosti. Samostatnou farnosťou sa stala až v roku 1788. Prvým farárom bol Ján Litassy, pochádzajúci z Nižnej na Orave.   V roku 2018 si farnosť pripomenula 230. výročie založenia. 

Ivan Pšenák 16.08.2019
V Belej požehnali insígnie farnosti

Hlavný celebrant Marian Šuráb (druhý sprava) pri požehnaní insígnií farnosti. Snímka: Mariana Pučeková

V nedeľu 28. júla vo farnosti Belá slávili titul Kostola sv. Márie Magdalény. Hlavným celebrantom a kazateľom bol nitriansky kanonik Marian Šuráb. Spolu s ním slávil svätú omšu Jozef Šuráb, dekan na odpočinku v Lodne - filiálke farnosti Kysucký Lieskovec, a Josef Zouhar hodonínsky dekan a riaditeľ Brnenskej diecéznej charity.

Pri slávnosti bola požehnaná socha Božieho milosrdenstva a tiež nové insígnie - symboly farnosti: farský erb, farská zástava a farská pečiatka. Veriaci majú radosť z insígnií, v ktorých je symbolicky vyjadrená celá ich farnosť. Na erbe je symbol Márie Magdalény – pyxida. Kaplnku v miestnej časti Kubíková, ktorá je zasvätená Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie, symbolizuje ľalia a obec Lysica sa spája s kameňom posväteným sv. Jánom Pavlom II., preto je tam znak sv. Petra, apoštola - kľúče. 

Kazateľ okrem iného spomenul udalosť pri Ježišovom hrobe, keď sv. Mária Magdaléna nepoznala Ježiša. Myslela si, že je to záhradník. Ježiš ju oslovil menom a vtedy ho spoznala. Aj v živote pohľad na hrob vyjadruje naše ťažkosti, otázky, aký to má zmysel. Pohľad na Ježiša, ktorý stále žije, oslovuje a miluje nás, pobáda ísť za ním. Neostať teda pri slzách, ale pozerať na Ježiša. Celebrant vyjadril v závere prosbu, aby život viery pokračoval v tejto farnosti aj v budúcnosti. Aby aj naďalej tam boli ľudia viery a nositelia kresťanských hodnôt.