V Bytči koncertom pomáhali

V Kostole Všetkých svätých v Bytči sa v nedeľu 5. januára konal už v poradí 3. trojkráľový benefičný koncert. 

Zuzana Borovičková 31.01.2020
V Bytči koncertom pomáhali

Rozmanitosť účinkujúcich bola na koncerte zjavná. Snímka: Adriana Tichá

Každoročne ho pod záštitou mesta a Rímskokatolíckeho farského úradu v Bytči organizuje spevácky zbor Gloria Deo, tiež z tohto mesta. Na dobročinnom koncerte sa okrem domáceho zboru zúčastnil folklórny súbor Podžiaran Papradno, Zbor sv. Ladislava z Rajca a Eliška Drobčiarová, harmonikárka i speváčka ľudových a vianočných piesní z Kolárovíc.

Všetci zúčastnení interpreti vytvorili svojím programom krásnu sviatočnú vianočno-novoročnú atmosféru. Zároveň podporili myšlienku tohtoročného charitatívneho koncertu a ňou bola pomoc ľuďom vyššieho veku v Domove sociálnych služieb v Bytči. Poďakovanie patrí nielen tým, ktorí sa svojimi vystúpeniami aktívne zúčastnili, ale aj všetkým divákom, domácim a hosťom, ktorí prišli do kostola podporiť účinkujúcich, ale predovšetkým obyvateľov Domova sociálnych služieb v Bytči. Im bol venovaný finančný výťažok z koncertu.

Na záver podujatia primátor mesta Miroslav Minarčík poďakoval účinkujúcim za srdečné, radostné a emotívne umelecké výkony a publiku za úžasnú atmosféru, ktorú vytvorili počas celého koncertu. Honorárny dekan Ivan Konečný následne všetkým prítomným udelil požehnanie.