V Chrenovej akcentovali dve duchovné udalosti

Nitriansky biskup Viliam Judák vyslúžil 13. septembra sviatosť birmovania 65 birmovancom z farnosti Nitra–Chrenová.
Zuzana Vicenová 08.10.2020
V Chrenovej akcentovali dve duchovné udalosti

Biskup Viliam Judák požehnal pamätnú tabuľu, ktorú umiestnia na novú zvonicu. Snímka: Zuzana Vicenová

Z dôvodu aktuálne nepriaznivej epidemiologickej situácie sa však slávnosť nekonala tradične vo farskom kostole, ale v exteriéri - v gotickej priekope Nitrianskeho hradu. Birmovanci si tak okrem darov Ducha Svätého odniesli aj nevšedný zážitok z pôsobivých priestorov dýchajúcich históriou.

Okrem toho na záver slávnosti biskup Judák požehnal pamätnú tabuľu, ktorá bude umiestnená na zrekonštruovanej zvonici pri farskom kostole v Nitre- Chrenovej. Zvonica kovovej konštrukcie je zasvätená Sedembolestnej Panne Márii. K nebeskej Matke sa totiž veriaci ľud v Nitre zvlášť utiekal počas epidémií.

Na inom mieste Chrenovej v minulosti stála samostatná obecná drevená zvonica, ktorú však „mocní doby“ v 70. rokoch 20. storočia odstránili. Je symbolickou zhodou okolností, že práce na novej zvonici sa takmer identicky kryli s obdobím dvojmesačnej jarnej pandemickej karantény.