V Hertníku požehnali prícestný kríž

Pre farnosť svätej Kataríny Alexandrijskej v Hertníku bol 14. september nielen sviatkom Povýšenia Svätého kríža, ale aj dňom požehnania nového prícestného dreveného kríža s korpusom.
Václav Kunec 09.10.2020
V Hertníku požehnali prícestný kríž

Pri obci Hertník stojí úplne nový kríž, znak spásy a vykúpenia. Snímka: Václav Kunec

Rôzne kaplnky a prícestné kríže majú svoju dlhú tradíciu. Tieto kríže sú symbolom náboženskej viery a vyjadrením duchovného života Slovákov. Veď Kristov kríž je symbolom obety, smrti, ale aj vykúpenia a večného života.

Stavali sa pri cestách vedúcich z obce, často na hranici katastra, na rázcestiach či pri ceste do poľa. Ľudia sa pri nich zvyčajne pristavili na krátku modlitbu, ktorá mala prosebný, ďakovný alebo ochranný ráz.

  S myšlienkou postavenia a realizácie nového prícestného kríža prišiel predseda pozemkového spoločenstva Hertník Jozef Bogdan s členmi výboru. Dubový kríž s korpusom aj s pomocou obecného úradu Hertník postavili na ľavej strane cesty smerujúcej z obce do Bartošoviec-Podstavenca.

V podvečer sviatku Povýšenia Svätého kríža sa vo farskom kostole slávila svätá omša za dobrodincov tohto činu. Po jej skončení sa prítomní veriaci presunuli k novopostavenému krížu. Po krátkom príhovore predsedu pozemkového spoločenstva a objasnení pohnútok výstavby nasledoval obrad požehnania. Ten vykonal farár farnosti Jaroslav Klič.

Milej slávnosti prialo aj slnečné jesenné počasie. Veriacich však najmä potešilo, že hoci v mnohých častiach sveta sa kríže rúcajú, u nás bol jeden nový postavený.