V Hrachovišti mali spomienkovú slávnosť

V nedeľu 27. októbra si veriaci pripomenuli 112. výročie černovskej tragédie vo farskom Kostole Návštevy Panny Márie v Hrachovišti. 
Daniela Suchá 21.11.2019
V Hrachovišti mali spomienkovú slávnosť

Veriaci prinášali netradičné obetné dary. Snímka: René Pavlík

Spomienková slávnosť na pamiatku obetí tejto tragickej udalosti sa začala chrámovou piesňou Bože, čos’ ráčil. Historik Martin Lacko v príhovore vysvetlil historické súvislosti tragických dní v Černovej. Za sprievodu zvukov fujary manželský pár v krojoch položil ku krížu horiacu sviecu a kyticu 15 červených ruží, previazaných slovenskou trikolórou s menami obetí.

Svätú omšu celebroval farár farnosti Irenej Ciutti spolu s duchovným otcom Petrom Krajčíkom. Kazateľ sa v homílii zamyslel nad témou národa a vlasti v intenciách kresťanstva a katolíckej viery. Na svätej omši sa v hojnom počte zúčastnili domáci veriaci, mnohí v krojovom oblečení, a tiež predstavitelia spoločenských organizácií. Na slávnosti boli prítomní aj veriaci zo Skalice, Starej Turej, spod Tatier, z Bratislavy. Po svätej omši nasledovalo agapé, na ktorom účastníkov pohostili bosniakmi, ktoré si lámali a delili sa o ne.

V podvečerných hodinách sa rovnako aj v hlavnom meste pri pomníku Andreja Hlinku konala spomienka na obete černovskej tragédie. Na pietnom akte položením venca si prítomní uctili obete. Sviečku symbolizujúcu večný život položil k pomníku študent. Na obidvoch podujatiach sa zúčastnili zástupcovia Národnej rady Slovenskej republiky a odznelo posolstvo Evy Kristinovej: „Andrej Hlinka nech je pre vás vzorom národného a životného postoja. Hlboko sa skláňam pred pamiatkou našich odhodlaných za spravodlivú vec položiť život.“