V Jasove rezonoval opát Sauberer

V sobotu 22. februára uplynulo 320 rokov od chvíle, keď sa narodil jasovský opát Andrej Anton Sauberer.
Jozef Vaško 13.03.2020
V Jasove rezonoval opát Sauberer

Liturgiu sprevádzal orchester Opery Štátneho divadla v Košiciach. Snímka: Lea Szakszonová

Opát Sauberer sa veľkou mierou pričinil o rozvoj jasovského opátstva. Dal postaviť súčasný kláštorný komplex s opátskym chrámom sv. Jána Krstiteľa v Jasove, ktorý je dnes najväčším neskorobarokovým komplexom na Slovensku. 

Pri príležitosti tohto jubilea sa v košickom Chráme Najsvätejšej Trojice konala spomienková slávnosť, ktorej predsedal jasovský opát Ambróz Martin Štrbák OPraem. Opát Ambróz v homílii priblížil Saubererovu životnú cestu a okolnosti doby, v ktorej Sauberer žil. Povzbudil veriacich, aby naplno využívali svoje talenty v službe dobra a nebáli sa zveriť do Božej prozreteľnosti.

Liturgiu hudobne sprevádzal zbor a orchester opery Štátneho divadla v Košiciach pod taktovkou Karola Kevického, ktorí predviedli Requiem d mol, KV 626 Wolfganga Amadea Mozarta. Sólových partov sa ujal Michaela Várady, Myroslava Havryljuk, Maksym Kutsenko a Marián Lukáč.