V Jasove sa modlili za politikov

V deň stého výročia vzniku Československej republiky, v nedeľu 28. októbra sa jasovské Opátstvo v rámci osláv sviatku blahoslaveného Karola Habsburského modlilo a prosilo za politikov a predstaviteľov samospráv.
Jozef Vaško 20.11.2018
V Jasove sa modlili za politikov

Opát Ambróz Štrbák s predstaviteľmi samospráv. Snímka: Ján Zemčák

Pozvanie opáta Ambróza Martina Štrbáka O Praem prijali predstavitelia miestnych samospráv, obcí, v ktorých pôsobia premonštráti, a podpredseda Košického samosprávneho kraja Daniel Rusnák. Opát Ambróz, ktorý predsedal pontifikálnej svätej omši, vo svojom príhovore spomenul okrem svätca dňa, svätého Šimona Horlivca aj ďalších svätcov, ktorí sú spájaní s týmto dátumom: svätého Jána XXIII., zvoleného za pápeža 28. októbra 1958, a blahoslaveného Karola I. Priblížil ich neľahké osudy a ťažké podmienky, v ktorých žili, a ich veľkú vieru v Božiu prozreteľnosť.

Zároveň zástupcom samospráv pripomenul služobný rozmer ich funkcie a poukázal na to, že habsburskí monarchovia František Jozef I. i blahoslavený Karol vstávali ráno o štvrtej hodine a prvé čo urobili, pokľakli na kolená a modlili sa za národy, ktoré im boli zverené. Po svätej omši opát pozval hostí na krátku prehliadku priestorov kláštora a na priateľské neformálne posedenie v Herodesovej sále. Ako vyjadrenie vďaky zo strany opáta hostia dostali fotoknihu zostavenú z fotografií zo slávnostnej inštalácie relikvií blahoslaveného Karola v máji tohto roku.