V jeho živote Sväté písmo hrá prím

Rok Božieho slova sa blíži ku koncu, aj preto sa ponáhľam vám napísať o mojom kamarátovi Mirkovi a jeho živote s Božím slovom.
Vladimíra Moskalová 02.10.2020
V jeho živote Sväté písmo hrá prím

Miroslav s radosťou poznáva Božie slovo a je horlivý zberateľ Biblií. Snímka: Júlia Jančovičová


Mirko sa narodil s Downovým syndrómom a v októbri oslávi 24 rokov. Hoci je mladý, považujeme ho za výnimočného človeka, od ktorého sa môžeme naučiť niečo veľmi cenné. Byť človekom Božieho slova.

Pápež František nás vyzýva, aby sme každý deň čítali Sväté písmo. Aj keď len pár riadkov, len niekoľko minút, aj taký krátky čas má veľký zmysel.

Čo by sa stalo, keby sme dali prednosť Biblii pred sociálnymi sieťami, komunikačnými kanálmi, internetovými stránkami, pred zábavnými programami či telenovelami a inými zlodejmi času? A to práve Mirko vo svojom voľnom čase robí, dáva prednosť Slovu.

Hoci číta v rámci svojich možností, o to viac počúva Božie slovo prostredníctvom audionahrávok. Najšťastnejší je, keď mu Sväté písmo číta jeho mladšia sestra alebo mama. Má aj rôzne CD nosiče s biblickými príbehmi, rozprávkami a piesňami. Vo svojej izbe každý deň berie do rúk gitaru a hrá na chválu Pána.

Okrem toho, že veľmi dobre pozná biblické príbehy, je navyše zberateľom Biblií. Aktuálne má 32 rôznych exemplárov, od detských cez Jeruzalemskú Bibliu až po Sväté písmo vydané v roku 1949.

A viete, čo si želá na každý svoj sviatok? Jednoznačne Bibliu. Neúnavne si každý deň prezerá Knihu kníh, prepisuje si mená učeníkov do zošita a kreslí si ich. Po svätej omši berie do rúk obrázkovú Bibliu a otvára ju na strane totožnej s evanjeliovým čítaním.

Mirko sa každý deň sýti Božím slovom a mohol by nám byť skutočne príkladom nielen v Roku Božieho slova. S očami upretými na Slovo, ktoré prišlo, aby nás zachránilo, dajme sa ním premieňať, nešomrime a nemyslime zle o druhých, naučme sa byť ticho a prehovoriť v správnom čase.