V Kojaticiach požehnali sochu svätého Ondreja

Pri príležitosti sviatku svätého Ondreja, apoštola, patróna filiálky a Košickej arcidiecézy, požehnal v  Kojaticiach košický emeritný arcibiskup Alojz Tkáč sochu svätca.
 
Stanislav Polák 11.12.2018
V Kojaticiach požehnali sochu svätého Ondreja

Požehnanie sochy. Snímka: Barbora Hudáčková

Na slávnosť Krista Kráľa v nedeľu 25. novembra slávil vo filiálnej obci Kojatice, farnosti Božieho milosrdenstva Svinia, slávnostnú svätú omšu  košický emeritný arcibiskup Alojz Tkáč. Vo svojej homílii upriamil pozornosť na osobu Krista Kráľa. Jeho kráľovstvo má byť prenesené do nášho života. Kristus má byť Kráľom v našich rodinách, v našich spoločenstvách. Naším kráľom nemá byť alkohol, drogy a iné neresti. Smutný bol Pán Ježiš, keď ho všetci opustili, apoštoli a medzi nimi aj svätý Ondrej, ale po jeho zmŕtvychvstaní sa k nemu opäť s radosťou vrátili. Neopúšťajme Ježiša i keď sa ocitneme v akýchkoľvek situáciach, aj keď padneme, ale znova sa k nemu vráťme. Nech Ježiš Kristus je vždy naším Kráľom.“

Po skončení svätej omše emeritný arcibiskup požehnal sochu svätého Ondreja, ktorú vytvoril miestny sochár Rastislav Mikloško. Socha v nadživotnej veľkosti je vytesaná z pieskovca a je umiestnená v priestore pred kostolom. Na slávnosti sa zúčastnili kňazi z okolitých farností dekanátu, ako aj množstvo veriacich z blízkeho i ďalekého okolia. Prosme svätého apoštola, aby tak ako on priviedol svojho brata Petra ku Kristovi, aj nás stále privádzal k nemu.