V Kojaticiach si pripomenuli výročie kostola

Veriaci vo filiálnej obci Kojatice farnosti Božieho milosrdenstva Svinia v Košickej arcidiecéze si 4. augusta  pripomenuli 235. výročie výstavby Kostola sv. Ondreja, apoštola. 

Stanislav Polák 22.08.2019
V Kojaticiach si pripomenuli výročie kostola

Anton Janič (v strede) pri slávení svätej. Snímka: Barbora Hudáčková

Slávnostnú svätú omšu celebroval dekan Anton Janič so správcom farnosti Jurajom Vallušom. Hlavný celebrant v svojej homílii dal do pozornosti slová dom a domov, ku ktorým prirodzene máme vlastné spomienky a radi sa tam vraciame. Podobne aj do chrámu - domu nášho Otca máme prichádzať čo najčastejšie a tešiť sa zo stretnutia s Otcom a Matkou. Ak tam vstupujeme s pokorou a úprimnosťou, určite neodídeme naprázdno, ale s plným priehrštím Božích milostí.

Pri tejto príležitosti bola vydaná informačno–formačná brožúrka so životopisom sv. Ondreja, apoštola, s históriou kostola a života cirkevného spoločenstva od najstarších dôb. Súčasný chrám je tretí v poradí v obci. Prvý drevený kostol sa spomína už v roku 1248, ďalší s murovanou svätyňou a drevenou loďou a vežou bol postavený v roku 1646. Farníci poďakovali Pánu Bohu za to, že im predkovia zanechali vieru a posolstvo evanjelia po mnohé generácie až do dnešných dní. Spomienková brožúra sa rozdala prítomným. Po skončení slávnosti sa veriaci zúčastnili na agapé pred kostolom.