V Košiciach požehnali školské tašky

Ako v mnohých iných, tak aj vo farnosti Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP v Košiciach sa pre veľkých i malých žiakov v prvý deň školského roka uskutočnilo slávnostné Veni Sancte.
Janka Mičkaninová Pavelová 25.09.2020
V Košiciach požehnali školské tašky

Počas bohoslužby v Kostole Božieho milosrdenstva v Košiciach - KVP požehnali deťom školské tašky. Snímka: Ján Mičkanin

Kaplán Radoslav Gönci počas svätej omše požehnal žiakom tašky, v ktorých budú nosiť nielen desiatu, ale hlavne zošity, učebnice a školské potreby.

„Na základe myšlienky - bez Božieho požehnania márne sú naše namáhania - sme sa rozhodli pozvať deti na prvú detskú svätú omšu v tomto školskom roku a spoločne vzývať Ducha Svätého a prosiť o požehnanie pre tieto deti.

Aby cítili počas školského roka, že v tom nie sú samy. Že je tu Pán Ježiš, ktorý im pomáha, opatruje a chráni ich. Keď ho budeme prosiť, on bude požehnávať prácu našich rúk, našu snahu i obetu,“ povedal kaplán.

Na slávnosť neprišli iba žiaci, ale aj ich učitelia a rodičia. Žiaci sľúbili rodičom i pedagógom, že v požehnaných aktovkách sa budú usilovať nosiť len dobré známky. Podstatné však je, aby si deti v škole vytvárali stále nové priateľstvá a rady prichádzali aj na slávenie Eucharistie.

O svoje prvé dojmy sa prvák Jakub podelil takto: „Mám veľmi peknú pani učiteľku. V taške je už veľa zošitov i peračník a je iba trochu ťažká. Tiež už mám aj veľa kamarátov v škole.“

Aktoviek na požehnanie je z roka na rok viac. Okrem toho farnosť pre deti počas roka ponúka veľa aktivít, do ktorých sa môžu školáci zapojiť. Všetci dúfajú, že im školský elán vydrží veľmi dlho.