V Krásnej Lúke si uctili svätého Vendelína

Úcta k svätcom a prosba o ich príhovor bola vždy účinným prostriedkom ako sa priblížiť k Božím dobrám. I keď svätý Vendelín nepatrí k najtradičnejším svätcom na Slovensku, predsa jeho socha má miesto v katastroch mnohých obcí. 

Ján Štieber 13.11.2018
V Krásnej Lúke si uctili svätého Vendelína

Veriaci pri modlitbe krížovej cesty. Snímka: Ján Štieber

V Krásnej Lúke vo farnosi Šarišské Dravce je kostol zasvätený svätému Martinovi z Tours. Na kostolnej veži sú dva zvony, ktoré boli odliate v roku 1925, s nápismi: Svätý Martin, oroduj za nás; Svätý Vendelín, oroduj za nás. Je zjavné, že predkovia mali zvlášť v úcte práve týchto dvoch svätcov. Rodičia tam často dávali deťom meno Vendelín.

Obec mala v minulosti poľnohospodársky charakter. Nad obcou, na mieste, kam sa vyháňal dobytok na pašu, naši otcovia postavili v roku 1755 s finančným prispením grófky Kláry Szirmajovej kaplnku zasvätenú svätému Vendelínovi - patrónovi pastierov a ochrancovi dobytka. Do terajšej podoby bola prestavaná v roku 2002.

Tento rok od sviatku Sedembolestnej Panny Márie až do sviatku svätého Vendelína, veriaci obce pravidelne každú nedeľu putovali ku kaplnke. Medzi obcou a kaplnkou sú postavené zastavenia krížovej cesty. Aj preto sa cestou modlili modlitbu krížovej cesty za svojich predkov. Po nej nasledovali litánie k svätcovi. V starej škole sa 20. októbra ukutočnilo kultúrno-historické pásmo pod názvom: Po stopách našich predkov. O histórii obce porozprával pracovník prešovského múzea Jozef Kušnír. Program spestrili speváčka Monika Kandráčová a mužský spevácky zbor  pastierskymi a bačovským piesňami.