V kresťanskej obetavosti nerozlišovala

S vďakou spomínajú v Stredisku evanjelickej diakonie Košeca (SED) na Annu Brtáňovú, kde dožívala posledných šesť rokov jeseň svojho života. 
Ľubomír Marcina 15.05.2020
V kresťanskej obetavosti nerozlišovala

Anna Brtáňová pri oslave 90 rokov. Snímka: archív SED v Košeci

Bola dlhoročnou kostolníčkou v miestnom rímskokatolíckom kostole. Mnohí ju poznali ako obetavú ženu nezlomnej viery a služby v Cirkvi. Spomienky na Annu Brtáňovú rezonujú v mojej pamäti spred 30 rokov, keď som krátko po vysviacke nastúpil do uprázdneného cirkevného zboru ECAV v Košeci.

Keďže bývala oproti evanjelickej fare, privítala ma ako prvá s úsmevom na tvári. Pomáhala od prvej chvíle, no zvlášť pri výstavbe nového evanjelického kostola v Košeci. Ochotne sa zúčastňovala na brigádach pri jeho stavbe a tiež darovala ručne vyšívané fialové bohoslužobné rúcho.

Pri samotnom budovaní SED – zariadenia sociálnych služieb okrem služby kostolníčky organizovala potravinové zbierky a zaujímala sa o pomoc núdznym v obci.

Žila život skutočného ekumenizmu v praxi. Pre pokročilý vek a zdravotné ťažkosti našla svoj druhý domov práve tu. Nikdy nechýbala v kaplnke pri konaní bohoslužieb.

Zomrela v nedeľu 26. apríla v požehnanom veku 90 rokov, obklopená kresťanskou láskou a starostlivosťou a zaopatrená sviatosťami.

Na rozlúčku do večnosti kostolníčke Anne Brtáňovej zneli zvony nielen miestneho rímskokatolíckeho, ale aj zvony evanjelického kostola a kaplnky diakonie. Nech jej služba Bohu a ľudom zostane požehnaná medzi nami.