V Lučenci sa stretli ctitelia Panny Márie

Diecézne večeradlo Mariánskeho kňazského hnutia sa uskutočnilo 4. mája vo farskom kostole Návštevy Panny Márie v Lučenci. 

Elena Gubániová 24.05.2019
V Lučenci sa stretli ctitelia Panny Márie

Sochu Panny Márie niesli ženy v krojoch z Pohorelej. Snímka: Ervín Jakubec

Na duchovné stretnutie prišli pútnici a ctitelia Panny Márie z viacerých farností Rožňavskej diecézy. Večeradlo viedol správca farnosti Slavomír Marko. Piesňou a vzývaním Ducha Svätého sa otvárali srdcia veriacich, aby ich mohol pretvárať. Po prečítaní posolstva nasledovala modlitba posvätného ruženca, ktorú viedli žiačky Cirkevnej základnej školy svätého Jána Bosca v Lučenci a Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským.

V modlitbách a v úkone zasvätenia Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie sa prítomní spájali so všetkými pútnikmi večeradiel na celom svete. V prednáške sa páter Andrej Mária Čaja Opus J.S.S., kaplán zo Starej Haliče sa zameral na panenstvo a materstvo Panny Márie. Slávnosť pokračovala svätou omšou, ktorú celebroval kancelár Biskupského úradu Marek Sopko spolu s ďalšími prítomnými kňazmi. Po svätej omši nasledoval sprievod so sochou Panny Márie, ktorú niesli ženy v krojoch z Pohorelej. Spev mariánskych piesní sprevádzal Pannu Máriu. Krátkou adoráciou a záverečným eucharistickým požehnaním sa diecézne modlitbové stretnutie ukončilo. Bol to požehnaný čas, ktorý všetci prítomní prežili v radosti a pokoji. V srdciach stále cítia odhodlanie stretávať sa na modlitbách vo večeradlách aj naďalej.