V Mariazelli boli pútnici z troch diecéz

Veriaci zo Zlatomoravského dekanátu sa rozhodli 21. septembra putovať už po 12. raz do Mariazellu, kde sa  stretli s pútnikmi z Nitrianskej diecézy a Bratislavskej i Trnavskej arcidiecézy.
Marián Tomajko 11.10.2019
V Mariazelli boli pútnici z troch diecéz

Pútnikov duchovne sprevádzal biskup Viliam Judák s viacerými kňazmi. Snímka: Marian Tomajko

Veriaci z topoľčianskeho a piešťanského dekanátu prišli v krojoch so sochou Panny Márie. Pred bazilikou v Mariazelli, ktorá je zasvätená Panne Márii s titulom Veľká Matka Rakúska a  Milostivá Matka slovanských národov, ich privítal superior Michael Staberl, ktorý zdôraznil, že po páde železnej opony sa obnovili púte aj z krajín za „železnou oponou“, a tak nadviazali na stáročnú tradíciu prichádzať pred milostivú sochu Matky Božej, ktorá má už viac ako 800 rokov. Zároveň pripomenul obraz Bratislavy, ktorý je zavesený v bazilike.

Svätú omšu celebroval nitriansky biskup Viliam Judák s viacerými kňazmi zo Slovenska. Zároveň otec biskup prítomných pozval k hrobu Juraja Selepčéniho Pohronca, nitrianskeho biskupa a ostrihomského arcibiskupa, ktorý zomrel 14. januára 1685 a pochovali ho v kaplnke sv. Ladislava v bazilike. Otec biskup poukázal na jeho zásluhy o katolícku vieru v tažkých  časoch, keď Turci ničili našu krajinu. Pred rozhodujúcou bitkou o Viedeň v septembri 1683 slúžil na pravom brehu Dunaja, kde je dnes Petržalka, svätú omšu kresťanskému vojsku. Každemu vojakovi daroval medailón s obrazom Panny Márie a zveril ich pod jej ochranu. Selepčéni bol vyznamenaný titulom Salvátor urbis Vienensis Záchranca Viedne.