V Modre majú keramickú krížovú cestu

V nepísanom hlavnom meste vína a keramiky za účasti veriacich a zástupcov mesta ku koncu kalendárneho roka 2018 požehnal dekan Jozef Mišík keramickú krížovú cestu.

František Mach 02.01.2019
V Modre majú keramickú krížovú cestu

Krížová cesta vzbudzuje obdiv . Snímka: František Mach

Jej trasa vedie z Bratislavskej ulice okolo ovocného chodníka až na murovanú kalváriu postavenú v roku 1814. S myšlienkou vytvoriť jedinečnú keramickú krížovú cestu prišla Agata Petrakovičová–Šikulová, pracovníčka Slovenského národného múzea Múzea Ľudovíta Štúra v Modre a členka občianskeho združenia Modranskej besedy.

Krížová cesta je súčasťou kultúrnej a kresťanskej tradície mesta spojenej s vinohradníctvom, keramikou a malokarpatskou prírodou. Občianske združenie Modranská beseda predložila návrh projektu Bratislavskému samosprávnemu krahu, ktorý sa rozhodol finančne podporiť jeho realizáciu. Rovnako na celom projekte finančne participovalo mesto. Keramické platne znázorňujú výjavy z jednotlivých zastavení krížovej cesty a ukrižovania Ježiša Krista.

Ich tvorcami sú modranskí keramikárski majstri Marian Líška, Jozef Franka, Igor Mesík, Ján Víglaša a Ján Pečuk. Na základe architektonického návrhu Lucie Marušicovej vybudovali z kameňa celkom 14 zastavení krížovej cesty. Vytvorili tak nielen dielo náboženského chatrakteru, ale tiež ďalšiu turistickú zaujímavosť na Malokarpatskej vinnej ceste.