V Novej Lehote si pripomenuli tajné kňazské vysviacky

17.07.2018
V Novej Lehote si pripomenuli tajné kňazské vysviacky

Už po šiestykrát putovali veriaci z Handlovej do Novej Lehoty, kde sa 30. júna 2018 uskutočnil Lehotský juniáles, ktorý bol v tomto roku obohatený o predstavenie knihy Michala Válka Katedrála umlčanej cirkvi a stretnutie s kňazom, ktorý na tomto mieste prijal tajne kňazskú vysviacku.

Organizátormi podujatia boli farnosť Handlová a občianske združenie Karpaty Art Gallery, ktoré sa snaží o záchranu vzácnej kultúrnej a historickej pamiatky – Kostola svätého Mikuláša v Novej Lehote. Kostol bol postavený v 18. storočí pôvodnými nemeckými obyvateľmi. Po druhej svetovej vojne pôvodné obyvateľstvo nahradili prisťahovalci, medzi ktorých v roku 1971 prišiel za farára Peter Dubovský.

V tom čase tajne vysvätený biskup. Pôsobil v Novej Lehote až do roku 1991, keď ho pápež Ján Pavol II. vymenoval za pomocného biskupa Banskobystrickej diecézy. Aj napriek sledovaniu Štátnou bezpečnosťou viedol formačné stretnutia, organizoval duchovné cvičenia a udeľoval tajné kňazské vysviacky. 

Miestny správca farnosti Peter Repa privítal vzácneho hosťa z Prahy Jána Máriu Vianneya Dohnala OFM, hlavného celebranta svätej omše, ktorý v Lehote prijal vysviacku presne pred tridsiatimi rokmi. Otec Dohnal priblížil cestu svojho povolania i zaujímavé okolnosti tajnej vysviacky. Tie sú spolu s ostatnými zachytené v predstavovanej publikácii. Ilustruje životy a svedectvá 24 svätencov, ktorých biskup Dubovský vysvätil počas pôsobenia v Novej Lehote.

Finančné prostriedky získané z predaja publikácie budú použité na postupnú opravu kostola v Novej Lehote.

 

-MV-