V Perneku obnovili kostol

Vo farnosti Pernek sa konala 23. septembra pri príležitosti ukončenia opravy Kostola Ducha Svätého  milá slávnosť. 
Viera Strinková 16.10.2018
V Perneku obnovili kostol

Snímka: Ľubomír Hozlár

Z histórie chrámu sa dozvedáme, že  na mieste staršieho kostola ho veriaci postavili v roku 1672 pod vedením farára Štefana Šutoviča.

Kostol posvätil na sviatok svätého Martina v tom istom roku biskup Ferdinand Pálffy.

Slávnosť sa konala za účasti Stanislava Zvolenského, arcibiskupa metropolitu Bratislavskej arcidiecézy, dekana Pavla Flajžíka, kňaza perneckého rodáka Jozefa Karáča a kňazov malackého dekanátu.

Na svätej omši, ktorú celebroval otec arcibiskup, sa zúčastnili viacerí rodáci a priatelia, ako aj samotní obyvatelia obce.

Zásluhu na obnove interiéru  i exteriéru kostola má duchovný otec Milan Naď. Práve za jeho pôsobenia a neúnavného úsilia sa uvedená rekonštrukcia uskutočnila.

Kostol je teraz nádherný, a tak všetkým patrí vrúcne poďakovanie. Najväčšia vďaka však nášmu nebeskému Otcovi, ktorý s láskou vedie naše životy.