V Radošovciach interaktívne prežili modlitbu

Aj vďaka deťom a mladým zo spoločenstva Rodzina veseuá sa v nedeľu 31. marca uskutočnila v uliciach Radošoviec hraná krížová cesta.  
Silvia Kudláčová 27.04.2019
V Radošovciach interaktívne prežili modlitbu

Ježiš pred Pilátom. Snímka: Daniela Smolinská

Herci i diváci sa najskôr stretli v parku za farským kostolom, kde ich s programom Krížovej cesty oboznámila Šárka Volková. Pripomenula, že táto aktivita je tiež modlitbou a pozvala uvažovať nad Ježišovými krokmi na Golgotu. Pády, stretnutia, strhávanie šiat či pribíjanie na kríž sú blízke človeku, pretože v obmenenej podobe sa vyskytujú aj v jeho živote.

Naše životné zastavenia sú príležitosťou ponoriť vlastnú bolesť do Ježišovej bolesti a pochopiť, že on ju nesie na svojich pleciach. Monika Chrenková pri každom zastavení čítala zamyslenia krížovej cesty slovami svätého Jána Vianneya. V parku sa odohrala scéna z Getsemanskej záhrady, ktorej atmosféru doplnila pieseň Tíško drieme Getsemanský sad. Z Getsemanskej záhrady vojaci vliekli zajatého Ježiša cez námestie na kostolné schody. Sem sa presunuli i všetci prítomní, aby mohli sledovať ďalšie zastavenia, v ktorých sa odohrávala dráma Ježišovej poslednej cesty. Celý sprievod sa ďalej uberal cez námestie smerom do druhej časti obce, Viesky.

Do inscenácie sa aktívne zapojilo 75 interpretov, ktorí  dotvárali živú kulisu na pozadí jednotlivých zastavení. Kopec za viešťanským cintorínom sa premenil na Golgotu. Tam sa odohralo bolestné vyzliekanie zo šiat, pribíjanie na kríž, zomieranie a skladanie z kríža. Ako hrob poslúžila kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, do ktorej Ježiša pochovali. Vďaka patrí všetkým, ktorí prijali pozvanie a takýmto spôsobom vyjadrili svoju vieru.