V Ríme si uctili sv. Cyrila a sv. Metoda, spolupatrónov Európy

V Pápežskom slovenskom ústave a kolégiu sv. Cyrila a Metoda v Ríme sa 14. februára v úzkom kruhu za prísnych hygienických predpisov slávila svätá omša pri príležitosti titulu miestneho Kostola sv. Cyrila a Metoda.

Pavol Zvara 04.03.2021
V Ríme si uctili sv. Cyrila a sv. Metoda, spolupatrónov Európy

Bohoslužbou si komunita slovenských kňazov a rehoľných sestier pripomenula okrem cyrilo-metodskej misie aj sté výročie vysviacky biskupov Jána Vojtaššáka, Mariána Blahu a Karola Kmeťka a stodesiate výročie založenia Združenia slovenských katolíkov v USA.

Ďakovnej svätej omši predsedal kardinál Jozef Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov. Homíliu predniesol rektor ústavu a kolégia Pavol Zvara. Pripomenul, že cyrilo-metodská myšlienka sa s novou silou objavila na začiatku 20. storočia medzi slovenskými vysťahovalcami v slobodnom prostredí Ameriky.

Doma sa tak stalo po vzniku česko-slovenského štátu v podobe vymenovania novýchtroch biskupov pre uprázdnené slovenské diecézy. A táto myšlienka našla svoju realizáciu aj v založení Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme v roku 1961.

Na slávnosti bol prítomný veľvyslanec SR pri Svätej stolici Marek Lisánsky, veľvyslanec SR v Talianskej republike Ján Šoth, ako aj veľvyslanec ČR pri Svätej stolici Václav Kolaja a rektor Pápežského kolégia Nepomucenum Roman Czudek.

Tradičné krajanské stretnutie Slovákov z Ríma a okolia sa tento rok zo známych príčin nemohlo usporiadať. Rovnako ani slávnostná bohoslužba slovanských národov v Bazilike sv. Klementa v Ríme.