V Senohrade zrenovovali kríž

Na sviatok Povýšenia Svätého kríža  vo farnosti Senohrad na tamojšom laze „U Žigmundov“ bol požehnaný kríž, ktorý je najstarším krížom v katastri tejto farnosti. 
Ladislav Zajac 02.10.2018
V Senohrade zrenovovali kríž

Snímka: archív –LZ-

Pochádza z roku 1867, keď ho vtedajší obyvatelia lazu postavili, aby im Ukrižovaný bol vzorom v prežívaní bolestí a posilnením v ich každodenných povinnostiach, ako aj ochrancom pred nástrahami Zlého.

Keďže kríž poznačil „zub času“ a hrozilo jeho zrútenie, obyvatelia lazu sa ho rozhodli obnoviť. Znovu vymaľovali drevenú časť i kovový korpus kríža, o ktorý sa postarala farníčka Zlatka Alakšová. Takto renovovaný kríž bol pripravený na opätovné požehnanie.

 A tak na sviatok Povýšenia Svätého kríža v sprievode kráčali farníci spolu so svojím farárom Ladislavom Zajacom zo stredu dediny približne štyri kilometre na laz. Na tejto púti ich duchovne posilňovala modlitba krížovej cesty.

Pri svätej omši duchovný otec farnosti požehnal obnovený kríž. Po svätej omši na agapé mohli všetci prítomní ochutnať z dobrôt, ktoré pre nich pripravili členovia rodiny Žigmundovcov.