V Skýcove mali živý betlehem

Farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Skýcove spestrila tohtoročné Vianoce inštaláciou živého betlehema.
Tibor Ujlacký 13.01.2022
V Skýcove mali živý betlehem

Snímka: archív farského úradu v Skýcove

Farár farnosti Ladislav Kováč zorganizoval živý betlehem na sviatok Svätej rodiny predovšetkým pre rodiny, ktoré sa nemohli zúčastniť na svätých omšiach pre protipandemické opatrenia. Zároveň využil túto príležitosť na zážitkovú katechizáciu najmenších.

V  záujme dodržania platných opatrení sa podujatie konalo v prírodnom prostredí areálu Vápeníc, ktoré sa nachádzajú v blízkosti rozhľadne. Turisti, ktorí prejavili záujem o návštevu betlehema, dostali presný päťminútový termín, aby sa predišlo hromadnému schádzaniu.

Podujatie bolo úspešné, veď živý betlehem zasadený v kultúrnom, prírodnom a historickom vonkajšom prostredí umožnil bez rizika sprítomniť historickú udalosť narodenia Ježiša Krista. Na podujatí aktívne participovali herci z Divadelného súboru Hrušov a miestni dobrodinci.