V Snežnici oslavovali hasiči

Vo farnosti Snežnica sa koncom septembra konala hasičská slávnosť pri príležitosti 95. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) Snežnica. 

Júlia Labudová 01.11.2019
V Snežnici oslavovali hasiči

Hrdí hasiči v slávnostných uniformách. Snímka: Milan Braška

Program sa začal slávnostným sprievodom hasičských zborov z  Oškerdy, Kysuckého Nového Mesta, Rudiny, Lopušných Pažití, Horného Vadičova a Lodna do Kostola Sedembolestnej Panny Márie, kde sa konala svätá omša za dobrovoľných hasičov, ktorú celebroval farár farnosti Martin Adamčík.

V homílii vyzdvihol prácu dobrovoľných hasičov, ktorí neraz riskujú svoje životy v pomoci spoluobčanom pri požiaroch a v rôznych kalamitných situáciách. Symbolicky poukázal na paralelu medzi Lazárom z evanjelia a hasičmi, ktorí tiež vo chvíľach, keď im ide o život, musia dôverovať Bohu a spoliehať sa na neho. Celebrant zároveň požehnal pamätnú stuhu dobrovoľného hasičského zboru.

Po bohoslužbe si prítomní vypočuli dôležité medzníky z histórie DHZ od jeho založenia po súčasnosť a po absolvovaní spoločnej fotografie sa všetci pozvaní odobrali do kultúrneho domu. Predseda DHZ Martin Bollo a starosta obce Milan Hlavatý odovzdali členom dobrovoľného hasičského zboru za ich obetavú pomoc pamätné listy a sošky sv. Floriána, patróna hasičov. Nezabudlo sa ani na hasičov, ktorí už odišli do večnosti, a ocenenia in memoriam prevzali ich príbuzní. Nech je Boh oslávený aj každým skutkom lásky, prejavujúcim sa v ich nezištnej pomoci blížnym.