V Solivare spomínali na predkov

Na územie dnešnej farnosti Prešov-Solivar sa v roku 1786 presídlilo spolu 48 nemeckých rodín, kolonistov prevažne z Durínska, Alsaska a Pruska.

Peter Krajňák 06.11.2018
V Solivare spomínali na predkov

Spomienková slávnostná svätá omša. Snímka: Peter Krajňák ml.

Výstavbu novej ulice v roku 1783 si osobne prišiel pozrieť cisár Jozef II. Aj preto sa táto ulica volala Józefstrase, neskôr Sváb utcza alebo aj Német Sóvar. Presne po dvesto rokoch boli staré domy zbúrané a na ich mieste bolo postavené panelákové sídlisko nesúce názov Šváby.

V sobotu 20. októbra na sviatok svätého Vendelína, patróna starých Švábov, celebroval dekan farár Peter Gazda v Kaplnke svätého Jána Pavla II. slávnostnú svätú omšu.

Pri nej si potomkovia nemeckých prisťahovalcov pripomenuli 232. výročie ich príchodu na Solivar. V homílii kaplán solivarskej farnosti Jozef Eliáš prirovnal rozhodnutie starých Švábov prísť do novej vlasti vtedajšieho Uhorska k rozhodnutiu Abraháma, ktorý vykročil s nádejou a pevnou vierou v naplnenie Božích prisľúbení.

Po kolonistoch z Nemecka dnes zostali už iba dva domy, Kaplnka svätého Jána a potomkovia nosiaci mená ako Degro, Fuchs, Priester, Schiffer, Karpenci, Rahl, Paumer či Ringer. V roku 2014 bola z iniciatívy Urbáru Šváby p.s. a Mesta Prešov obnovená v centre sídliska zvonica ako spomienka na staré Šváby.