V Sučanoch požehnali Kaplnku sv. Jozefa

Na sklonku mimoriadneho Roka svätého Jozefa 31. októbra vo farnosti Sučany požehnali Kaplnku svätého Jozefa.

Pavol Pečko 17.11.2021
V Sučanoch požehnali Kaplnku sv. Jozefa

František Trstenský požehnáva Kaplnku sv. Jozefa. Snímka: Katarína Čechová

Po svätej omši, ktorú slávil František Trstenský, farár v Kežmarku, sa pred kostolom v prítomnosti sučianskeho farára Pavla Pečka, dekana Ľubomíra Guniša z Turian, výpomocného duchovného zo Stankovian Michala Pásztora a miestnych farníkov uskutočnilo požehnanie Kaplnky svätého Jozefa.

František Trstenský priblížil prítomným sv. Jozefa ako človeka pracujúceho s drevom, človeka práce. Poukázal na skutočnosť, že svätec je v evanjeliu zobrazený vždy po boku Panny Márie, nie je samotár, a teda i my spolu s nimi máme kráčať za Kristom.

Svätý Jozef je človekom, o ktorom evanjelium píše, že mal zjavenia vo sne. Je človekom, ktorý vie snívať, a je príkladom a inšpiráciou pre nás všetkých, aby sme boli tvoriví. František Trstenský následne drevenú kaplnku požehnal. V Roku svätého Jozefa a v Roku rodiny ju zhotovili a venovali farníci zo Sučian.

Sochu svätého Jozefa vytvoril umelecký rezbár Martin Barnáš z Kežmarku. Veriaci dostali aj spomienkový obrázok s modlitbou, pripomínajúci túto udalosť.

Nech svätý Jozef oroduje za každého, kto sa pri tejto kaplnke zastaví na tichú modlitbu a zamyslenie, a nech príklad ženícha Panny Márie všetkým slúži na obohatenie a Pánu Bohu na slávu.