V Tvrdošíne vyslali koledníkov

Vo farskom Kostole Najsvätejšej Trojice v Tvrdošíne sa 14. decembra stretlo na „vysielacej“ svätej omši 388 koledníkov z 34 obcí Oravy a Liptova. 
Miroslava Siteková 03.01.2020
V Tvrdošíne vyslali koledníkov

Pri svätej omši vyslali koledníkov. Snímka: Filip Gedaj

Hlavným celebrantom bol generálny vikár spišskej diecézy Anton Tyrol. Vo svojej homílii koledníkov povzbudil, aby sa nebáli hrať sa s Ježišom, ktorý má zmysel pre hru a nikdy ju nepokazí. Môžeme sa s ním „hrať“ prostredníctvom osobného rozhovoru - modlitby, vzájomným prijatím – Eucharistiou a tiež aj na spoločné bývanie - nebo. Samotné koledovanie prirovnal tiež  k spontánnej hre na roznášanie a zvestovanie Ježiša, na vydávanie svedectva o Kristovi pred všetkými, ku ktorým koledníci s radosťou, túžbou po vzájomnom stretnutí a požehnanom zážitku z tejto hry zavítajú.  

Obetnými darmi koledníkov boli semiačka zeleniny a liečivých rastlín, ktoré sa prostredníctvom občianskeho združenia Misia mladých dostanú k núdznym oravským rodinám. So svojím ľudovým koledníckym programom sa predstavila farnosť Liptovské Sliače. Táto farnosť, sa do koledovania pravidelne zapája už 25 rokov. Po svätej omši sa všetci presunuli do Základnej školy Štefana Šmálika, kde bol pre koledníkov pripravený program. Deti si mohli vybrať z tvorivého, hudobného, tanečného, hravého či afrického stanovišťa s dobrovoľníkom Matúšom Basandom, ktorý sa s prítomnými podelil so skúsenosťamiou z Kene.