V Zborove mali odpustovú slávnosť

V slnkom zaliatu nedeľu 19. mája sa pri príležitosti sviatku svätej Žofie konala v kostole, ktorého je patrónkou, v Zborove odpustová slávnosť. 
Valéria Bodíková 03.06.2019
V Zborove mali odpustovú slávnosť

Chrám vyžaruje jedinečnú duchovnú atmosféru. Snímka: Rastislav Juraši

Hlavným celebrantom svätej omše bol farár zborovskej farnosti Peter Novák. Zo starých múrov tohto chrámu vyžarovala história a zároveň sa tu ozývalo Ježišovo prikázanie lásky. Dobré vzťahy v rodinách, na pracoviskách, v školách, v Cirkvi, v štáte, sú predpokladom pre dobre fungujúcu spoločnosť. Podať blížnemu pomocnú ruku a učiť k tomu najmenších je predpoklad všetkých dobrých vzťahov. Pohladením pre duše boli aj piesne, ktoré zneli počas bohoslužby v podaní Matičného spevokolu Zborovčan, ktorý v minulom roku oslávil 50. výročie svojho založenia.

V podaní tradície je svätá Žofia patrónkou pred jarnými mrazmi, vzýva sa aj pri prosbách o dobrú úrodu a podľa starých zvykov sa po jej sviatku môžu do zeme sadiť mladé priesady. Veriaci, ktorí sa zúčastnili na odpustovej slávnosti si odniesli duchovné semienko, ktoré môžu zasadiť do vlastnej duchovnej zeme. Po skončení slávnostnej svätej omše sa pred kostolom konalo odpustové pohostenie chutnými kermešovskými koláčmi.