V Želive mali jubileum i púť zmierenia

Tohtoročná púť zmierenia v Želive sa konala 8. augusta. Prelínala sa s oslavami 900. výročia založenia rádu premonštrátov sv. Norbertom. Jubileum oslávili 7. augusta svätou omšou, ktorú celebroval olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Poobede bola pripravená prehliadka ambitu kláštora a zábavné atrakcie pre deti.

Peter Slovák 27.08.2021
V Želive mali jubileum i púť zmierenia

Na snímke je generálny vikár Královohradeckej diecézy Jan Paseka, hlavný celebrant svätej omše, a prior kláštora Tadeáš Róbert Spišák, OPraem. Snímka: archív Petra Slováka

V želivskom kláštore sa 13. augusta 1968 konala prvá púť zmierenia, na ktorej sa zúčastnili kňazi väznení v tomto kláštore počas komunizmu v rokoch 1950 – 1956. Púť vtedy viedol pražský arcibiskup, kardinál František Tomášek.

Kňazi sa spoločne modlili krížovú cestu, pri ktorej odpúšťali tým, ktorí ich nespravodlivo uväznili a fyzicky i psychicky týrali. Zároveň v tejto modlitbe sami prosili o odpustenie za pohoršenie, ktoré ako kňazi spôsobili. Až do konca totality sa podobná udalosť už neuskutočnila, keďže o niekoľko dní Československo obsadili vojská Varšavskej zmluvy.

Každoročne si na pôde premonštrátskeho kláštora túto púť pripomínajú a aktualizujú význam odpustenia pre súčasnosť, ako to vo svojej kázni 8. augusta uviedol hlavný celebrant slávnostnej svätej omše v Kostole Narodenia Panny Márie v Želive, generálny vikár Královohradeckej diecézy Jan Paseka.

V homílii poukázal na skutočnosť, že každý bez rozdielu postavenia, veku či pohlavia vo svojom živote potrebuje prežiť zmierenie. Vzácneho hosťa privítal a spolu s ním slávil bohoslužbu prior kláštora Tadeáš Róbert Spišák, OPraem. Prítomní veriaci sa zhodli na tom, že povzbudenia z oboch udalostí budú nasledujúce týždne sprevádzať ich duchovný život.