V Zlatých Moravciach si spomenuli na rodáka

Od narodenia významného zlatomoravského rodáka Jozefa Samassu, spišského biskupa, jágerského arcibiskupa a kardinála,  uplynulo už 190 rokov.

Marián Tomajko 16.10.2018
V Zlatých Moravciach si spomenuli na rodáka

Snímka: Marian Tomajko

Pri tejto príležitosti si 30. septembra spomenuli na jeho nedožité narodeniny veriaci v Zlatých Moravciach. Po teologických šúdiách v Bratislave, Trnave a vo Viedni bol v roku 1852 vysvätený za kňaza.

V roku 1871 bol vymenovaný a konsekrovaný za spišského biskupa. Jeho biskupským heslom bolo: Ovocím úcty je bremeno.

Ako biskup veľkú pozornosť venoval semináru a učiteľskému ústavu. V tom čase povolil v seminárnej kaplnke prechovávať Eucharistiu, čo významne posilnilo duchovný život bohoslovcov.

Pokrokovo zaviedol predmety poľnohospodárstvo a záhradníctvo, aby budúci kňazi poznali reálny život farníkov a vedeli im pomôcť. Podporoval obnovu a ochranu sakrálnych stavieb.

V roku 1845 povodeň a víchrica značne poškodili Dóm svätej Alžbety v Košiciach. Aj vďaka jeho podpore ho v roku 1896 opätovne konsekroval.

Počas života sa snažil povzniesť vzdelanostnú a sociálnu úroveň obyvateľstva. Pápež Pius X. ho v roku 1905 vymenoval za kardinála. Zomrel v roku 1912 a pochovaný je v krypte pod bazilikou v Jágri.

Pri spomienkovej slávnosti v Kostole svätého Michala, archanjela, v Zlatých Moravciach svätú omšu celebroval nitriansky diecézny biskup Viliam Judák.

Prítomný bol aj kanonik Péter Buda, rektor seminára v Jágri, ktorý prečítal pozdravný list od jágerského arcibiskupa Csabu Ternýaka.

Otec biskup v homílii zdôraznil, že v dnešnom uponáhľanom živote často zabúdame na vďačnosť našim predkom, ktorí nám hlásali a odovzdali evanjelium. Zlatomoravčania nezabudli.