Valčania išli po stopách rodákov

Na miesta pôsobenia svojich rodákov kňazov Mateja Hrivnáka a Juraja Hrivnáka na Staré Hory a do Španej Doliny sa vybrali 24. augusta valčianski veriaci.
Ján Lučan 11.09.2019
Valčania išli po stopách rodákov

Kostol v Španej Doline. Snímka: Jaromír Meriač

Staré Hory, bývalá banícka osada, sú známym mariánskym pútnickým miestom s bohatou tradíciou už od 15. storočia. Neodmysliteľnou súčasťou pútnického miesta je kostol s milostivou sochou Panny Márie a neďalekou Studničkou. Matej Hrivnák sa svojou aktivitou natrvalo zapísal vo farnosti Staré Hory, ktorú spravoval od roku 1872.  Horlivý ctiteľ Panny Márie, ktorý tam strávil polovicu svojho života, bol oddaný pútnickému miestu. Vystaval novú kalváriu a kaplnku na Studničke. V roku 1896 vydal v slovenskej, nemeckej a maďarskej reči krátku históriu Starých Hôr ako pútnického miesta pod názvom Krátky dejepis pútnického milostivého miesta v Starých Horách.


Okrem neho tam pôsobil a zomrel v roku 1898 ďalší valčiansky rodák Juraj Hrivnák. V súčasnosti farnosť Staré Hory spravuje rehoľa bosých karmelitánov. Farníci sa z archívnych materiálov dozvedeli zaujímavé informácie o svojich rodákoch, napríklad aj to, že ich hroby nie sú presne identifikované. Pútnici sa okrem modlitieb pred milostivou sochou Panny Márie občerstvili aj vodou z prameňa. Zaujalo ich množstvo ďakovných tabuliek za uzdravenie. Potom ich cesta viedla do kostola v Španej Doline, v ktorom tiež určitý čas pôsobil Matej Hrivnák.