Valčania si uctili svojho rodáka

Pri príležitosti 100 rokov od narodenia valčianskeho rodáka Jána Andela zorganizovala obec Valča v spolupráci s miestnym odborom Matice slovenskej 23. júna spomienkové stretnutie.  

Ján Lučan 19.07.2019
Valčania si uctili svojho rodáka

Tvorba Jána Andela sa prevažne orientuje na detského čitateľa. Snímka: Jaromír Meriač

Na úvod prítomných privítala starostka obce Mária Ondráčková. Životopisné momenty valčianskeho spisovateľa detskej poézie, grafika a maliara, ktorý sa narodil 22. júna 1919  pripomenula Margita Ďurčányová. Po ukončení ľudovej školy v rodnej obci Ján Andel navštevoval meštiansku školu v Martine, kde absolvoval aj litografické učilište. Jeho maliarsky talent si všimol Jozef Cíger Hronský, externý učiteľ a vtedajší správca Matice slovenskej, ktorý ho po ukončení školy v rokoch 1937 – 1942 zamestnal v Matici slovenskej ako úradníka.

V rokoch 1942 – 1954 pracoval v Neografii v Martine ako kreslič a retušér. Počas tohto pôsobenia vydal detské knihy, ktoré sám ilustroval. V roku 1954 nastúpil do vydavateľstva Osveta na pozíciu technický a výtvarný redaktor. K jeho tvorbe patria zbierky detských básní - Za našou dedinkou, Veselé dni, Čerešničky, Kohútik Hrebenárik a mnohé iné. Množstvo básní, rozprávok, veršovaných hádaniek publikoval najmä v detských časopisoch Ohník, Zornička a Včielka. Niektoré básne sa nachádzajú v čítankách pre základné školy. Aj podľa jeho textov pod názvom Išla myška briežkom vyšla nahrávka piesní v speváckej interpretácii Beáty Dubasovej, Laca Lučeniča a hudobnej skupiny Kopytovcov.

Na spomienkovom podujatí žiaci základnej školy zarecitovali úryvky z jeho básní a pripomenuli tak jeho tvorbu súčasníkom. O spomienkach na svojho otca sa s prítomnými podelila dcéra Valéria Marenčáková, ktorá prevzala z rúk starostky ocenenie pre svojho otca Čestný občan in memoriam. Skôr narodení si zaspomínali na Jána Andela ako dlhoročného organistu v miestnom kostole, ale aj ako organizátora kultúrneho života a kronikára obce.